Projekt UE


Celem projektu firmy FAMILYday Marzena Reclaf jest wybudowanie ogólnodostępnej przystani kajakowej w miejscowości Kozin (w tym wielofunkcyjnego budynku obsługi przystani, slipu oraz wiaty), która stanowić będzie punkt etapowy spływów nad Łupawą. Wartość inwestycji to 976,1 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 830 tys. zł.