FAMILYday

Logotypy UE

Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Marzena Reclaf

Firma Familyday.pl Marzena Reclaf uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Marzena Reclaf”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku Łupawy poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Kozinie.

W ramach Regionalnego Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” powstanie tam budynek przystani wraz z zapleczem pola biwakowego oraz miejscem wodowania kajaków, oświetleniem, monitoringiem i oznakowaniem przystani. Całkowity zakładany koszt realizacji projektu wynosi 978 354,90 PLN, a dofinansowanie z budżetu środków europejskich 829 683,51 PLN.

Przejdź do góry strony