FAMILYday

Logotypy UE

Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Marzena Reclaf

Firma Familyday.pl Marzena Reclaf uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Marzena Reclaf”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej szlaku Łupawy poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Kozinie.

W ramach Regionalnego Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” powstanie tam budynek przystani wraz z zapleczem pola biwakowego oraz miejscem wodowania kajaków, oświetleniem, monitoringiem i oznakowaniem przystani. Całkowity zakładany koszt realizacji projektu wynosi 978 354,90 PLN, a dofinansowanie z budżetu środków europejskich 829 683,51 PLN.

grant na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID-19 w ramach projektu SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych

grant na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID-19
w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Firma Familyday Marzena Reclaf otrzymała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację specjalistycznych usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 w ramach projektu grantowego „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych”.

W ramach grantu SPEKTRUM, którego realizację nadzoruje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, uzyskaliśmy wsparcie finansowe na usługi doradcze w zakresie:

  • Opracowania strategii działania firmy, w tym strategii antykryzysowej;
  • Analizy wybranych rynków, w tym poszukiwania nowych rynków zbytu, grup docelowych;
  • Doradztwa w zakresie sprzedaży internetowej;
  • Specjalistycznego doradztwa w zakresie dostosowana działalności do reżimu sanitarnego.

Wartość projektu wyniosła 49 227,55 zł, a dofinansowanie UE 46 766,17 zł. 

Dzięki realizacji projektu przygotowujemy naszą firmę na wyzwania i zmiany rynkowe, jakie niesie przyszłość po pandemii COVID-19.

Przejdź do góry strony